ادبیات

ادبیات راهنمایی ناحیه1 قزوین

نمونه سوال انشاء

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:13  توسط اسلامی  | 

تقدیر وتشکر

      تشکروسپاس از تمام دبیران محترم درس ادبیات مقطع راهنمایی ناحیه ۱ قزوین

                               سرگروه درس ادبیات فارسی-اسلامی

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 0:13  توسط اسلامی  | 

مقاله

 

             


مکاتب نقد ادبی

چکیده :

مقاله حاضر به تعریفی از نقد ادبی و ارائه نظرات مختلف در زمینه نقد سنتی و نو می پردازد.

کلید واژه ها :

نقد ادبی ، نقد سنتی ، ناتورالیسم ، سمبولیسم ، فرمالیسم ، ساختار گرایی .     

        نقد ادبي، يکي ازدانش هاست که با تفکر و تحقيق و آزمون و نظريه مرتبط است . هر دانشي براي رسيدن به نتايج قابل قبول نياز به نظريه دارد تا بر آن اساس به تحقيق و تجربه بپردازد .نقد ادبي نيز به عنوان يک دانش، مستثني از اين امر نيست .در هنگام تحليل يک اثر هنري ، ممکن است پرسش هايي اساسي راجع به ماهيت فلسفي ، روانشناسانه ، کارکردي و توصيفي متن ، به وجود آيد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 0:8  توسط اسلامی  | 

مقاله

بسمه تعالی

شکل گیری ادبیات در ذهن و زبان

چکیده :

     نویسنده در این مقاله می کوشد زمینه های پیدایش و گسترش ادبیات را جست و جو کند و به سرچشمه های آن دست یابد و برای خواننده افق روشنی از ظهور و بروز ادبیات و مراحل شکل گیری آن ، چه درذهن و روان آدمی و چه در جهان برون و درون ماوراءالطبیعه ، ترسیم نماید .

     بدیهی است که شکل گیری به طور عام وابسته به ادبیات کودک به طور خاص است کودک با خود حقایقی از ازل در ژرفای ضمیر ناخود آگاه آورده است و آن را در دوره از حیات از لوح ضمیر به واقعیت بدل می کند که از نشانه های آن یکی توانش زبانی و دیگر حافظه همگانی انسان ها است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 0:2  توسط اسلامی  | 

مقاله

ادبيات داستاني ( Finction)

چکیده :

نویسنده به نقل از چند منبع تعریفی از ادبیات داستانی و ساختار و عناصر آن بیان کرده است ضمن اینکه به انواع ادبیات داستانی نیز اشاره می کند .

 

کلید واژه ها : ادبیات داستانی ، داستان کوتاه ، ساختار داستان

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 23:56  توسط اسلامی  |